Rekrutacja

Rekrutacja do Inkubatora jest prowadzona w sposób ciągły. Aby otrzymać status Lokatora należy przejść następującą procedurę:

1. Złożenie wniosku aplikacyjnego przez podmiot/firmę.
2. Ocena formalna wniosku przez Dyrektora Inkubatora.
3. Zaopiniowanie wniosku aplikacyjnego przez Rade Programową.
4. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Dyrektora Inkubatora.
5. Uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej.
6. Podpisanie stosownej umowy na okres nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 4 lata.

W trakcie procedury rekrutacyjnej oceniany jest potencjał biznesowy przedsięwzięcia, innowacyjność oraz jego wpływ na innych lokatorów Inkubatora. Pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy mają:

a) studenci, doktoranci, absolwenci i pracownicy naukowi Politechniki Białostockiej,
b) podmioty prowadzące działalność o profilu technicznym lub innowacyjnym,
c) podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a które zadeklarują jej założenie w ciągu 3 miesięcy od dnia przystąpienia do Inkubatora,
d) podmioty, które zadeklarują zatrudnienie na umowę o pracę przynajmniej jednej osoby w ciągu 3 miesięcy od dnia przystąpienia do Inkubatora.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w "Zasadach rekrutacji i funkcjonowania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej"

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013