Projekt

„Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu to projekt realizowany przez Politechnikę Białostocką w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Otrzymał on wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w kwocie
2 028 000 zł
. Pełna wartość inwestycji wyniosła 4 056 000 zł.

W ramach projektu zbudowano:

 • pełne zaplecze biurowe w którego skład weszło 13 pomieszczeń biurowych na potrzeby inkubowanych firm (każde pomieszczenie wyposażone w meble biurowe, sprzęt komputerowy, łącza telekomunikacyjne),
 • salę konferencyjną z zapleczem audiowizualnym na potrzeby szkoleń i warsztatów z zakresu innowacji oraz przedsiębiorczości,
 • interdyscyplinarne laboratorium komputerowe z 20 stanowiskami komputerowymi i oprogramowaniem specjalistycznym,
 • pracownię szkoleniową praktycznego programowania i obsługi obrabiarek CNC usytuowaną na terenie hali maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
 • Inkubator umożliwi przedsiębiorczym studentom, pracownikom naukowym, absolwentom wyższych uczelni oraz osobom bezrobotnym uzyskanie miejsca oraz niezbędną pomoc do utworzenia własnej działalności gospodarczej. Powstające firmy będą mogły korzystać z zaplecza naukowego i laboratoryjnego Politechniki Białostockiej, sali konferencyjnej, sprzętu multimedialnego.

 

Potencjalni lokatorzy będą mogli wybrać jeden z trybów funkcjonowania w Inkubatorze:

 • w trybie rezydenckim -  firma wynajmuje lokal i korzysta z pełnego pakietu usług,
 • w trybie nierezydenckim – inaczej wirtualnym, firma nie wynajmuje lokalu ale korzysta z infrastruktury i oferty inkubatora,

Oferta Inkubatora:

 • Wynajem biur wyposażonych w meble i zestawy komputerowe.
 • Organizacja szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności.
 • Doradztwo specjalistyczne, księgowe, prawno-administracyjne i biznesowe.
 • Wynajem pracowni szkoleniowych.
 • Wynajem Sali konferencyjnej w systemie rezerwacji.
 • Obsługa sekretarska.
 • Monitoring i utrzymanie czystości.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013