Kontakt

Politechnika Białostocka
ul. Zwierzyniecka 10 15-333 Białystok
(wejście od strony Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Rafał Gólcz
tel. (085) 746 70 09

tel kom. 604 990 114

email: r.golcz@pb.edu.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013