Cennik

Opłaty wnoszone przez Rezydentów

Tabela opłat dla Rezydentów Inkubatora

Stawka bazowa zł netto miesięcznie za m² powierzchni lokalu

17

Preferencyjne stawki zł netto miesięcznie za m² powierzchni lokalu

rok działalności w Inkubatorze

bonifikata od stawki bazowej

zł netto za m²  miesięcznie

I

50%

8,50

II

30%

11,90

III

20%

13,60

IV

0%

17

Miesięczna opłata za powierzchnię biurową w budynku Inkubatora PB jest kalkulowana zgodnie z następującym wzorem:

Opłata miesięczna za biuro = metraż x (stawka czynszu + stawka opłat eksploatacyjnych)

a) Stawka bazowa czynszu (miesięcznie / netto / za m²) – 17 zł

Preferencyjne stawki czynszu:

  • 1 rok działalności w Inkubatorze (50% zniżki w stawce bazowej) – 0,5 x 17zł
  • 2 rok działalności w Inkubatorze (30% zniżki w stawce bazowej) – 0,7 x 17zł
  • 3 rok działalności w Inkubatorze (20% zniżki w stawce bazowej) – 0,8 x 17zł

b) Stawka opłat eksploatacyjnych (miesięcznie / netto / za m²) – 12 zł

c) Podwyższona stawka opłat eksploatacyjnych (miesięcznie / netto / za m²) – 22 zł

                Podwyższona stawka opłat eksploatacyjnych ma zastosowanie dla Lokatorów, których poziom zatrudnienia przekroczył limit użytkowników danej powierzchni (tj. 5 m² / osobę) lub stwierdzono zainstalowanie dodatkowych urządzeń elektrycznych o mocy większej niż 100W na m² lokalu użytkowanego.

 

Opłaty wnoszone przez Nierezydentów

                Opłata dla Lokatorów inkubowanych w trybie wirtualnym ma charakter zryczałtowanej opłaty miesięcznej, od której stosuje się bonifikaty w zależności od daty przystąpienia do Inkubatora. 

Tabela opłat od Nierezydentów

Opłata bazowa miesięczna zł netto

200

rok działalności

Bonifikata od opłaty bazowej

zł netto miesięcznie

I

40%

120

II

30%

140

III

0%

200

Preferencyjne opłaty:

  • 1 rok działalności w Inkubatorze (40% zniżki w opłacie bazowej) – 0,6 x 200 zł
  • 2 rok działalności w Inkubatorze (30% zniżki w stawce bazowej) – 0,7 x 200 zł
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013