Aktualności

Zapraszamy na kolejne bezpłatne warsztaty z cyklu „Nowoczesne metody tworzenia aplikacji webowych”. Cykl warsztatów organizowany jest przy współpracy z firmą Grape Up sp. z o.o. Najbliższe spotkanie odbędzie się we czwartek 21 maja o godz. 10:00 w sali komputerowej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybrancyh Nowych Technologii Politechniki Białostockiej przy ulicy Zwierzynieckiej 10 (obok wejścia do Klubu Studenckiego "Gwint").

 Warsztaty poświęcone będą dyrektywom angularowym oraz RWD (Responsive Web Design).

 

Dodatkowe pytania oraz zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować pod adres email pawel.mazur@grapeup.com.

                                                                                                              Zapraszamy serdecznie.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013